HarsNet    THEMATIC NETWORK ON HAZARD ASSESSMENT OF HIGHLY REACTIVE SYSTEMS
             
Home
.
Introduction
Partnership
News
Help
Sponsors
Products, results and activities of HarsNet
contacts
links
members area
.
S2S
Thesaurus
EVITherm
vistits to this page:
Contador de visitas a la página
PQAT
Webmaster
 

Alternative
web site

____________________

Què es HarsNet?

L’objectiu de la xarxa temàtica HarsNet es crear un extens fòrum en el qual diferents universitats, centres de recerca i empreses col·laboren en el desenvolupament i la disseminació del coneixement fonamental que pot ésser utilitzat en l’assessorament del risc de sistemes altament reactius, amb la finalitat de millorar la seguretat de la indústria química de forma global.

Els principals objectius de HarsNet son una conseqüència de la urgent necessitat d’introduir tècniques d’assessorament del risc per a reaccions químiques en els procediments habituals de treball de las petites y mitjanes empreses. Per aquesta raó, s’han desenvolupat una sèrie de tasques, cadascuna de les quals està relacionada amb un aspecte diferent de la seguretat química.

 

HarsBook

HarsBook consisteix en una guia per a experts I està basat en la experiència acumulada I compartida pels socis. En ell es descriuen els millors mètodes disponibles actualment per predir, assessorar i minimitzar els riscos de les reaccions exotèrmiques. Està estructurat de forma que es cobreixen totes les passes relacionades amb un procés químic, des de la recerca d’informació fins al magatzematge de compostos inestables. Constitueix una font de referència que es pot fer servir en relació amb altres activitats de HarsNet, incloent-hi la preparació de HarsMeth. HarsBook es troba també disponible en versió impresa publicada per Dechema.

HarsMeth

La finalitat de HarsMeth es proveir les PIMEs amb una metodologia per a la assessoria del risc de processos químics. Ofereix assistència per la estimació de la seguretat de processos tant discontinus com semi-discontinus. Mitjançant una estructura senzilla, fent servir regles i mètodes bàsics. La part principal de HarsMeth consisteix en un procediment abreviat que funciona com una eina interactiva. A més, també hi ha disponible un document que conté totes les llistes de preguntes necessàries per portar a terme la avaluació del risc. Aquesta avaluació es basa en dades de seguretat introduïdes per l’usuari, I proporciona línies d’actuació generals tenint en compte les condicions del procés considerat.

HarsEdu

L’objectiu de HarsEdu es proporcionar una recopilació dels cursos existents sobre formació que s’imparteixen a Europa, referents a la seguretat química. D’aquesta forma, els usuaris, I mes concretament les PIMEs, poden conèixer  on obtenir la informació I els cursos que necessiten. A més, es una finalitat de HarsEdu subministrar el coneixement fonamental necessari per a determinar els possibles riscos. Els requeriments principals sobre seguretat química es descriuen I classifiquen en aquesta tasca.

HarsBase

HarsBase es una selecció de links de dades relacionades amb la seguretat de reaccions químiques com flash points, capacitats calorífiques, etc. Es proporciona un resum del contingut de cada link, bé a través de una sinopsi o, de forma més concentrada, mitjançant una taula. Addicionalment, es presenta una pàgina que conté diferents tipus de calorímetres disponibles en el mercat. La informació en aquest cas inclou dades tècniques com principi de treball, marges de temperatura i pressió, així com una estimació de les avantatges, desavantatges I requeriments de cada model. També s’inclou sota aquesta tasca una col·lecció de referències bibliogràfiques denominada HarsLibrary, on es pot trobar informació addicional sobre llibres i articles, relacionats amb la seguretat química.

HarsRes

L’objectiu d’aquesta tasca es proposar I promoure nous projectes de investigació, amb la finalitat de recolzarr les metodologies proposades I d’incrementar el coneixement sobre temes relacionats amb el risc tèrmic de processos químics. Com a resultat el projecte AWARD (Advanced Warning Against Runaway Disposal) està en marxa des de Juny de 2001. Es tracta d’un programa d’investigació finançat per la Unió Europea per la detecció precoç de reaccions runaway, en el que els socis de HarsNet investiguen sobre nous sistemes I tecnologies amb la finalitat d’evitar la pèrdua de control d’aquesta classe de processos químics.

HarsSMEs

HarsSMEs és la interfase entre els socis de HarsNet I la indústria externa. A través d’aquesta tasca, es promouen fòrums nacionals, conferencies i encontres individuals. L’objectiu d’aquestes activitats es crear un ampli fòrum Europeu per l’intercanvi de coneixement i desenvolupament tecnològic, així com per la disseminació del treball realitzat per la xarxa, on les empreses químiques tenen la oportunitat d’explicar els seus problemes i inquietuds.

Inici de pàgina

Disclaimer

 

Palabras clave: "desktop method” “técnicas predicción” “vent sizing” accidente acumulación adiabático ADT ADT24 asesoría batch calorímetro calorimetría combustión crítico descomposición diseño entalpía exotérmico explosión inflamable ignición incidente industrial inherente intrínseco isoperibólico isotérmico medida medidas MTSR peligro peligros red onset prevención químico químicos química ratio reacción reacciones reactividad reactor riesgo runaway runaways seguridad screening Semenov semi-batch estabilidad Stoessel almacenamiento sintesis temática térmico termodinémica TMR inestable